Tlf.: +45  42 44 12 51

Priser

Priser

Vi fastsætter prisen ved at forventningsafstemme med jer som kunde, så det vil være på et skøn af jeres ønske som kunde. I starten vil dette fastsættes efter tid og pris. 

Med tiden som samarbejdspartner vil opgaven hos jer blive effektiviseret og efter den første måned vil vi holde et opfølgende møde, hvor den endelige aftale vil blive fastlagt samt om i vil beholde os som samarbejdspartner
envelope Call Now ButtonRing +45 42 44 12 51 linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram